สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   483  
2 Feb 2022   545  
3 Feb 2022   594  
4 Feb 2022   361  
5 Feb 2022   305  
6 Feb 2022   335  
7 Feb 2022   343  
8 Feb 2022   400  
9 Feb 2022   256  
10 Feb 2022   420  
11 Feb 2022   302  
12 Feb 2022   297  
13 Feb 2022   211  
14 Feb 2022   723  
15 Feb 2022   306  
16 Feb 2022   570  
17 Feb 2022   933  
18 Feb 2022   401  
19 Feb 2022   613  
20 Feb 2022   387  
21 Feb 2022   353  
22 Feb 2022   397  
23 Feb 2022   661  
24 Feb 2022   421  
25 Feb 2022   699  
26 Feb 2022   912  
27 Feb 2022   650  
28 Feb 2022   581