สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   566  
2 Apr 2022   323  
3 Apr 2022   293  
4 Apr 2022   471  
5 Apr 2022   627  
6 Apr 2022   563  
7 Apr 2022   437  
8 Apr 2022   406  
9 Apr 2022   436  
10 Apr 2022   336  
11 Apr 2022   317  
12 Apr 2022   363  
13 Apr 2022   545  
14 Apr 2022   580  
15 Apr 2022   436  
16 Apr 2022   336  
17 Apr 2022   950  
18 Apr 2022   382  
19 Apr 2022   462  
20 Apr 2022   404  
21 Apr 2022   519  
22 Apr 2022   530  
23 Apr 2022   1041  
24 Apr 2022   457  
25 Apr 2022   506  
26 Apr 2022   514  
27 Apr 2022   673  
28 Apr 2022   430  
29 Apr 2022   747  
30 Apr 2022   369