หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องติดสติ๊กเกอร์ | เครื่องติดสติ๊กเกอร์ฝากลมอัตโนมัติ
เครื่องติดสติ๊กเกอร์ฝากลมอัตโนมัติ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องติดสติ๊กเกอร์ฝากลมอัตโนมัติ (0.0 MB)

รายละเอียดเครื่อง          

ความเร็ว                                    40 – 150 ขวด/นาที (ความเร็วขึ้นอยู่กับขนาดขวดและขนาดสติ๊กเกอร์)

ขนาดขวดที่เหมาะสม                  DAI. 30 - 100 มม.

ความสูง 15 - 200มม.

ขนาดสติ๊กเกอร์                           ยาว 20 - 300 มม.

                                                สูง 10 – 140 มม.

DAI. ของม้วนสติ๊กเกอร์                  350  มม.

DAI.  ของแกนม้วนสติ๊กเกอร์       76   มม.

ความคลาดเคลื่อน                        ±  1  มม.

ระบบไฟฟ้า                                AC220 V / 50 Hz / 1500w

ขนาดเครื่องจักร                          ยาว  2000  x  กว้าง  900  x  สูง  1500  มม.