หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วันที่ตั้งโต๊ะ
เครื่องพิมพ์วันที่ตั้งโต๊ะ
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องพิมพ์วันที่ตั้งโต๊ะ (0.0 MB)

ใช้สำหรับพิมพ์วันที่  วันผลิต  วันหมดอายุ  ลงบนซองสำเร็จรูป  สติ๊กเกอร์ กล่องกระดาษ  โบว์ชัวร์ ฯลฯ

                    รายละเอียด  (Specifications)

                              ระบบไฟฟ้า                                  220V / 50Hz / 200W

                              ความเร็ว                                     20 – 60  ครั้ง / นาที

                              น้ำหนักเครื่อง                                8  กิโลกรัม

                             วัสดุสิ้นเปลือง                                 ผ้าหมึกริบบอน

                              จำนวนตัวอักษรที่ใส่ได้                         2 – 4  แถว    แถวละ 15  ตัวอักษร