หน้าแรก | กิจกรรม
งานติดตั้ง ส่งเครื่อง เครื่องพิมพ์วันที่แบบเทอร์มอล TTO


งานติดตั้ง ส่งเครื่อง เครื่องพิมพ์วันที่แบบเทอร์มอล TTO เข้ากับเครื่องบรรจุของลูกค้า
- ไม่ใช่เครื่องบรรจุของเรา ก็สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้
- พิมพ์บนพื้นผิวของฟิล์ม ไม่ใช้แรงกด ไม่เสี่ยงรั่ว 
- พิมพ์วันผลิต วันหมดอายุ Lot No. บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด ได้
- ใช้ผ้าหมึก ribbon 
- มีสต็อกพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ