สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 8756  
Feb 2020 10527  
Mar 2020 11584  
Apr 2020 18991  
May 2020 10316  
Jun 2020 11336  
Jul 2020 11817  
Aug 2020 1161  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0