สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 8756  
Feb 2020 10527  
Mar 2020 11584  
Apr 2020 18991  
May 2020 8229  
Jun 2020 0  
Jul 2020 0  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0