หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องบรรจุยา | Blister Packing Machine Model DPP-140
Blister Packing Machine Model DPP-140
วีดีโอการใช้งาน

Blister Packing Machine Model DPP-140 (0.0 MB)

ความเร็ว                                      15  -  35  ครั้ง / นาที

กำลังการผลิต                                 ≤  4800   แผง / ชั่วโมง

ขนาดแผงยา                                  ยาว  130 x  กว้าง  100  x ความลึก  26  มม.

ขนาดแผงแคปซูล                   ยาว  80  x  กว้าง  57  มม.

ระบบไฟฟ้า                                    380V / 50 Hz / 3.2  Kw

ขนาดความหนาของ  PTP  บน              หนา  0.02  -  0.035  x  กว้าง  140  มม.

ขนาดความหนาของ  PTP  ล่าง             หนา  0.15  -  0.50  x  กว้าง  140  มม.

ขนาดเครื่อง                                   ยาว  3300  x  กว้าง  560  x  สูง  1410  มม.

น้ำหนักเครื่อง                                 800  kg.