หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด
เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด (0.0 MB)

ใช้สำหรับ พิมพ์วันที่  วันผลิต  วันหมดอายุ  ลงบน  ซองกระดาษ  ลาเบลกระดาษ  ซองพลาสติก  ลาเบลพลาสติก  กล่องกระดาษ

ซองสำเร็จรูป ฯลฯ

                                   ระบบไฟฟ้า                                       AC220V / 50Hz  / 40 W

                                   วัสดุสิ้นเปลือง                          ผ้าหมึกริบบอน

                                   จำนวนตัวอักษร                       ใส่ได้  3  แถว  15  ตัวอักษร/แถว

                                   ตัวอักษรให้เลือก                      2x4x15  มม.

                                  น้ำหนักเครื่อง                                     2.5   กิโลกรัม