หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เครื่องพิมพ์วันที่ | เครื่องพิมพ์วันที่แบบTTO รุ่น T30
เครื่องพิมพ์วันที่แบบTTO รุ่น T30
วีดีโอการใช้งาน

เครื่องพิมพ์วันที่แบบTTO รุ่น T30 (0.0 MB)

เปลี่ยนวันที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์ ตั้งค่าที่หน้าจอเครื่อง

หัวพิมพ์                                     32 mm. x 300 dpi

พื้นที่พิมพ์                                  W 32 mm x L 60 mm.

ความยาวผ้าหมึก                         สูงสุด 500 mm

ความกว้างผ้าหมึก                       สูงสุด 22 – 33 mm.

ความเร็วในการพิมพ์                    40 meters / min

ระบบไฟฟ้า                               AC 110 ± 10V / 50/60Hz / 150w

ใช้ลม                                        สูงสุด 6 bar / 90 Psi

น้ำหนักเครื่อง                             เครื่องพิมพ์  8.5 Kg

                                                กล่องควบคุม  2 Kg

ขนาดเครื่อง                                เครื่องพิมพ์ L 188 x W 190 x H 180 mm.

                                                กล่องควบคุม L 175 x W 235 x H 110 mm.