หน้าแรก | กิจกรรม
งานเข้าตรวจเช็คเครื่องตามระยะเวลาการใช้งานเครื่องนับเม็ดยาแบบจานสั่น


งานเข้าตรวจเช็คเครื่องตามระยะเวลาการใช้งาน
- เครื่องนับเม็ดยาแบบจานสั่น
สำหรับนับแคปซูล เม็ดอัด , ซอฟเจล , เม็ดยาลูกกลอน จำนวนเม็ดยาที่นับได้ 0-999 เม็ด/ขวด  
ความเร็ว : 600-1000 เม็ด/นาที  
ระบบไฟฟ้า : 220V/50Hz 
เครื่องนำเข้าจากประเทศใต้หวัน
- ตั้งค่าการใช้งานด้วยหน้าจอ Touch Screen ของ Taiwan
- มีเซ็นเซอร์จับนับจำนวนเม็ดยา ยี่ห้อ Keynce ของประเทศญี่ปุ่น
- สามารถปรับความเร็วของจานสั่นได้ด้วยอินเวอร์เตอร์
- มี 2 ทางออก ทำงานสลับกัน
- ฐานนรองขวด สามารถปรับ ขึ้น - ลง ได้ ตามความสูงของขวดแต่ล่ะชนิด